NL / E

In de beschermde oude dorpskern van Hei- en Boeicop bij Vianen komt een nieuw wijkje met vrije kavels en een blokje van 8 sociale woningen. Deze woningen zijn bestemd voor de ouderen en de starters van het dorp. Ondanks strenge eisen van welstand, hoge eisen met betrekking tot duurzaamheid en woonkeur, hebben we toch een eenvoudig en helder ontwerp kunnen maken die het karakter van de omgeving versterkt en toch eigentijds is.

 

In de beschermde oude dorpskern van Hei- en Boeicop bij Vianen komt een nieuw wijkje met vrije kavels en een blokje van 8 sociale woningen. Deze woningen zijn bestemd voor de ouderen en de starters van het dorp. Ondanks strenge eisen van welstand, hoge eisen met betrekking tot duurzaamheid en woonkeur, hebben we toch een eenvoudig en helder ontwerp kunnen maken die recht doet aan de omgeving.

Stedenbouwkundig vormt het lage blokje woningen een ‘wand’ van een plein. De woningen krijgen daarom aan dit plein een gevel, waarin de deuren zijn gegroepeerd tot vier opstaande T’s. De tuinkant aan de achterzijde heeft een meer open karakter, de deuren zijn hier gegroepeerd tot omgekeerde V’s. Elke woning heeft hierdoor 6 deuren tot zijn beschikking.

Daarnaast is in materialisatie en uitstraling gekozen nauw aan te sluiten op de taal van de veelvuldig aanwezige ‘jaren dertig’ woningen in de omgeving, maar deze wel een duidelijke herinterpretatie mee te geven.  We wilden een blok maken dat zowel eigentijds is als het karakter van de omgeving versterkt. Dit met het doel om niet alleen het monumentale karakter van Hei- en Boeicop te behouden, maar tevens een monument te maken van deze tijd.