NL / E

De woning van de opdrachtgever is gelegen op de derde en vierde verdieping van een woonblok in Amsterdam-Zuid. Oorspronkelijk waren het twee aparte woningen. De vraag van de opdrachtgever was om van deze twee woningen één appartement te maken. Dit hebben we gedaan door de structuur van de plattegrond te veranderen van een middenhal naar een gang over twee verdiepingen.

 

De Milletstraat in Amsterdam is gelegen in het stadsdeel Amsterdam-Zuid. In de jaren 20 van de vorige eeuw ontwierp de architect Berlage het stedenbouwkundig plan voor dit stadsdeel. Kenmerkend zijn de langwerpige woonblokken in de stijl van de Amsterdamse school. De gesloten woonblokken hebben een formele buitenkant (de straat) en een afgesloten, informele binnenplaats.

De woning van de opdrachtgever is gelegen op de derde en vierde verdieping van het woonblok. Oorspronkelijk waren het twee aparte woningen, ontsloten door een trappenhuis vanuit een portiek op de eerste verdieping. De vraag van de opdrachtgever was om van deze twee woningen één appartement te maken.

In de oorspronkelijke plattegrond worden de leefruimten vanuit een ruime hal in het midden van het appartement ontsloten. Elke verdieping heeft dus een centraal punt (de hal) waaromheen de functies zijn gerangschikt. Dit werkt goed als appartement op één verdieping. Maar niet voor een appartement bestaande uit twee verdiepingen. Een bijkomend probleem is dat het appartement op de vierde verdieping is gesplitst in twee kleine studentenwoningen. Waarbij één studentenwoning nog in gebruik is en geen onderdeel zal worden van de nieuwe woning. Hoe kunnen we deze anderhalf-verdiepingswoning een goede structuur geven?

Om een verbinding te maken tussen de verdiepingen hebben we het centrale punt (de hal) doorgetrokken en smaller gemaakt. De hal hebben we veranderd in een gang, die we ook hebben doorgetrokken naar de verdieping. De leefruimten worden daardoor op de twee verdiepingen gerangschikt langs twee kanten van deze gang.

Om deze as-werking te versterken hebben we de trap in de lengte geplaatst. De deuren en wanden in de as hebben we allemaal even groot gemaakt en zoveel mogelijk opengehouden. Vanuit de gang worden daardoor de doorkijken naar de leefruimten ingekaderd in een reeks van dezelfde abstracte gaten.