NL / E

De watertoren in Meerkerk is één van de vele watertorens die niet meer in functie zijn als reservoir voor drinkwater. De toren is een Rijksmonument en een karakteristiek landmark. Onlangs kocht een gezin uit Meerkerk de watertoren om er zelf in te wonen. Onze uitdaging was om een ontwerp te maken waarbij de nieuwe functie en het karakter van de watertoren elkaar versterken. 

 

Een watertoren is ontworpen voor een zeer specifieke functie. Het is daarom niet zonder meer geschikt voor het huisvesten van een willekeurige andere functie. Aanpassing van de toren is daarvoor meestal noodzakelijk. De uitdaging bestaat eruit om een plan te ontwikkelen waarbij de nieuwe functie en het karakter van de watertoren elkaar versterken. Dit met het doel om niet alleen een waardevol industrieel object te behouden, maar tevens een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de eigentijdse gebouwde omgeving.

De watertoren in Meerkerk is één van de vele watertorens die niet meer in functie zijn als reservoir voor drinkwater. De toren is een Rijksmonument en een karakteristiek landmark. Een gezin uit Meerkerk kocht de watertoren en vroeg Ruud Visser Architecten om er een woning in te ontwerpen van 6 verdiepingen. Daarbovenop vroegen zij om een 'aanleunwoning' van 2 verdiepingen en een kantoor van 2 verdiepingen. Het hele programma omvat dus in totaal 10 verdiepingen.

Een flinke uitdaging. Ook omdat de watertoren in Meerkerk een opvallend langgerekte dunne ‘potloodachtige’ vorm heeft  (hoogte 60 meter, diameter 9 meter). Dit maakt het extra moeilijk om de toren te transformeren tot woning.

Karakteristiek aan deze watertoren is de geleding in: basement, kolom en top (met punt).  De kolom is het gedeelte met de ribben die het reservoir omhoog houdt. Als er ingrepen gedaan moeten worden in de toren kan dat het beste in dit stuk. Voor het toelaten van daglicht voor de woning hebben we ervoor gekozen om een aantal segmenten tussen de ribben open te maken en deze volledig van glas te maken met een stalen pui. 

De watertoren in Meerkerk is één van de weinige watertorens met een duidelijke voor- en achterkant. De voorkant wordt gemaakt door de entree, de achterkant door het trappenhuis. De ingreep die wij voorstellen maakt de achterkant van de toren open. Hier is op het maaiveld een parkje met een vijver. De spiegeling in de vijver krijgt zo een relatie met de spiegeling van de glazen pui.