NL / E

In de beschermde oude dorpskern van Hei- en Boeicop bij Vianen komt een nieuw wijkje met vrije kavels en een blokje van 8 sociale woningen. Deze woningen zijn bestemd voor de ouderen en de starters van het dorp. Ondanks strenge eisen van welstand, hoge eisen met betrekking tot duurzaamheid en woonkeur, hebben we toch een eenvoudig en helder ontwerp kunnen maken die het karakter van de omgeving versterkt en toch eigentijds is.

voorgevel 8 woningen Hei- en Boeicop