NL / E

De Tolstraat in het dorp Meerkerk is een historische straat met huizen gebouwd begin 1900. De straat kenmerkt zich door een strakke rechte gevellijn met schijngevels direct aan de straat. Maar tegelijkertijd zijn de huizen in de straat opgebouwd uit kleine elementen: bijgebouwen, stukken dak, schuren en boeiboorden. Aan de achterzijde zijn de huizen gesitueerd aan 'De Zouweboezem', een natuurreservaat. Wat weer een heel andere sfeer geeft. De grootste uitdaging was: 'hoe we in deze complexe historische setting van de Tolstraat, een nieuwe (moderne) woning kunnen inpassen'. We hebben er voor gekozen om de lokale 'rommeligheid' te omarmen.